Dette filmprojekt undersøger Vesterbro som et sted i forandring og udvikling.
Projektet udforsker hvordan vidt forskellige grupper af mennesker kan leve, bo og færdes på Vesterbro, for hvad mener de om Vestebro og hvordan mener de, at vi kan få en sammenhængende bydel, hvor alle befolkningsgrupper oplever, at de hører hjemme?

I dialogfilmene giver vi en stemme til alle folk på Vestebro - både de nye og gamle, gadens folk og alle dem som er her!

Byfornyelse og ændringer i beboersammensætning skaber nye vilkår og udfordringer
Vesterbros udvikling i forhold til byfornyelse og beboersammensætning har i de sidste tre årtier, og med de seneste fornyelser i form af Carlsberg Byen og metrobyggeri, givet anledning til mange diskussioner om Vesterbro som et sted i voldsom forandring, og om de vidt forskellige mennesker, der er her.

Én hovedfortælling er bl.a., at Vesterbro med Istedgade som hovedpulsåren er død!
Bydelen er ifølge flere vesterbroere blevet provinsiel og alt for pæn. Den er blevet befolket af unge hipstere, der bor i lækre urbane lejligheder betalt af deres forældre i Jylland. De oprindelige arbejdere er blevet fordrevet.

Vesterbros byudvikling og byfornyelse omfatter gentrificering som en proces, der tiltrækker nye og ressourcestærke beboere, der fortrænger andre og mindre ressourcestærke beboere. For uanset hvorvidt hensigten med byfornyelsen har været at ændre beboersammensætningen eller ej, så er Vesterbro i dag præget af stor forskellighed. Vesterbro fremstår som en bydel med forskellige grupper af beboere og brugere, som i daglig tale går under betegnelserne: hipstere, romaer, gamle vesterbroere, stofbrugere og prostituerede. Og der skal vel være plads til alle på Vesterbro - eller hvad? Hvad synes du? 

Hvordan kan forskellighed og fællesskab trives på Vesterbro, således at man kan sikre, at der er plads til alle?
Det er dét vi vil finde ud af!

Int keld

Interview med en af de gamle vesterbroere, Keld, til første dialogfilm: Vesterbros forandring. Tina og Keld.

Hvad vil projektet? 
Dialogfilmprojektet Vesterbro - hvem er du og hvor går du hen? har til formål at skabe en dialog om Vesterbros forandringer og udfordringer omkring sameksistens.

Projektet vil nuancere fortællingen om Vesterbro i samarbejde med de mennesker, der bor og kommer her. Vi vil igennem folks fortællinger holde liv debatten og dialogen, og skabe opmærksomhed om bydelens fælles udfordringer og værdier. Men hvordan man kan sætte ord på en fælles Vesterbro-identitet, der inkluderer alle?

Hvordan?
Gennem scenarier fra forskellige byrum vil kortfilmene vise Vesterbro som den bydel den er. En bydel i forandring.
Med interview af forskellige beboere og brugere vil vi give alle menneskene her en mulighed for, at få deres stemme og synspunkter hørt, for alle her har en værdi for Vesterbro.
Dialogfilmprojektet realiseres gennem fire kortfilm med interview af disse vidt forskellige folk, der bor eller færdes på Vesterbro: gamle vesterbroere, hippe vesterbroere og gadens folk.

  1. Vesterbros forandring. Film med interview af de såkaldte gamle vesterbroere, der har boet på Vesterbro i minimum 25. år, og deres syn på forandringerne.  

  2. Den hippeste bydel. Film med interview af unge og nye tilflyttere til Vesterbro, og deres øjebliksbillede af Vesterbro.

  3. Gadens folk. Film med interview af hjemløse, romaer, stofbrugere og sexarbejdere, som kommer for at sove, arbejde, tigge, samle flasker, købe og indtage narko m.m.

  4. Den fælles samtale. Filmen bringer de tre forskellige grupper sammen. De kommenterer på hinandens fortællinger og taler om naboskab, sameksistens og bydelens fremtid. Filmene fremvises til arrangementer på forskellige offentlige steder på Vesterbro, og anvendes som genstand for en dialog blandt lokale der bor eller kommer på Vesterbro.